Privacybeleid

1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemeen

Hieronder vindt u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke informatie zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in ons privacybeleid hieronder.

Gegevensverzameling op onze website

De gegevens die op deze website worden verzameld, worden verwerkt door de beheerder van de website. De contactgegevens van de exploitant vindt u in de vereiste wettelijke kennisgeving van de website.

Sommige gegevens worden verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult op een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Deze gegevens zijn voornamelijk technische gegevens zoals de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt of wanneer u de pagina hebt geopend. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de goede werking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

U hebt altijd het recht om kosteloos informatie op te vragen over uw opgeslagen gegevens, de herkomst ervan, de ontvangers en het doel van het verzamelen ervan. U hebt ook het recht om te vragen om correctie, blokkering of verwijdering. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het adres in de wettelijke kennisgeving als u verdere vragen hebt over de kwestie van privacy en gegevensbescherming. U kunt natuurlijk ook een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties.

Analytics en tools van derden

Bij een bezoek aan onze website kunnen statistische analyses worden gemaakt van uw surfgedrag. De analyse van uw surfgedrag is anoniem, dat wil zeggen dat wij u aan de hand van deze gegevens niet kunnen identificeren. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. We zullen u hieronder informeren over hoe u gebruik kunt maken van uw opties in dit verband.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

Houd er rekening mee dat gegevens die via het internet worden verzonden (bijv. via e-mailcommunicatie) onderhevig kunnen zijn aan inbreuken op de beveiliging. Volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Mededeling over de verantwoordelijke partij voor deze website

De verantwoordelijke partij voor de verwerking van gegevens op deze website is:

AtroCore GmbH An den Klostergründen 29 93049 Regensburg Duitsland

De verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (namen, e-mailadressen, enz.).

Herroeping van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die zijn verwerkt voordat wij uw verzoek hebben ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

Recht om klachten in te dienen bij regelgevende instanties

Als er sprake is van een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming, kan de betrokken persoon een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties. De bevoegde regelgevende instantie voor zaken met betrekking tot de wetgeving inzake gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de Duitse deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of om te voldoen aan een contract automatisch te laten leveren aan uzelf of aan een derde partij in een standaard, machinaal leesbaar formaat. Als u de rechtstreekse overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke partij verlangt, zal dit alleen worden gedaan voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de aanvragen die u naar ons als sitebeheerder stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen in de adresregel van uw browser wanneer deze verandert van "http://" in "https://" en het slotpictogram wordt weergegeven in de adresbalk van uw browser.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Versleutelde betalingen op deze website

Als u een contract aangaat dat vereist dat u ons uw betalingsgegevens stuurt (bijv. rekeningnummer voor automatische incasso's), hebben we deze gegevens nodig om uw betaling te verwerken.

Betalingstransacties met gangbare betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) worden alleen uitgevoerd via gecodeerde SSL- of TLS-verbindingen. Je kunt een versleutelde verbinding herkennen in de adresregel van je browser als deze verandert van "http://" in "https://" en het slotpictogram in je browserregel zichtbaar is.

In het geval van gecodeerde communicatie kunnen betalingsgegevens die u aan ons verstrekt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

Zoals wettelijk is toegestaan, hebt u het recht om op elk gewenst moment kosteloos informatie te ontvangen over uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen en over de herkomst, de ontvanger en het doel waarvoor ze zijn verwerkt. U hebt ook het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het adres in onze wettelijke kennisgeving als u verdere vragen hebt over het onderwerp persoonlijke gegevens.

Verzet tegen promotionele e-mails

Wij verbieden hierbij uitdrukkelijk het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de wettelijke kennisgeving van de website met betrekking tot het verzenden van promotie- en informatiemateriaal waarom niet uitdrukkelijk is gevraagd. De beheerder van de website behoudt zich het recht voor om specifieke juridische stappen te ondernemen als ongevraagd reclamemateriaal, zoals e-mailspam, wordt ontvangen.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijke functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf:

Alexander Zinchenko AtroCore GmbH An den Klostergründen 29 93049 Regensburg Duitsland

4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige van onze webpagina's maken gebruik van cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en bewaard door uw browser.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies, zodat u per geval kunt beslissen of u een cookie wilt accepteren of weigeren. U kunt uw browser ook zo instellen dat cookies onder bepaalde omstandigheden automatisch worden geaccepteerd of altijd worden geweigerd, of dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die nodig zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of om bepaalde functies te bieden die u wenst te gebruiken (zoals het winkelwagentje) worden opgeslagen in overeenstemming met Art. 6 paragraaf 1, letter f van GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om een geoptimaliseerde service zonder technische fouten te garanderen. Als er ook andere cookies (zoals cookies die worden gebruikt om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

We gebruiken sessiecookies. Deze worden automatisch verwijderd na uw bezoek.

Server logbestanden

De provider van de website verzamelt en bewaart automatisch informatie die uw browser aan ons doorgeeft in "server log files". Dit zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL
 • Hostnaam van de computer die toegang heeft
 • Tijdstip van het serververzoek
 • Geanonimiseerd IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

De basis voor gegevensverwerking is Art. 6 (1) (b) GDPR, die de verwerking van gegevens toestaat om een contract uit te voeren of voor maatregelen voorafgaand aan een contract.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, verzamelen we de gegevens die u op het formulier hebt ingevuld, inclusief de contactgegevens die u hebt verstrekt, om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. Wij delen deze gegevens niet zonder uw toestemming.

Daarom verwerken we de gegevens die je invult op het contactformulier alleen met jouw toestemming volgens Art. 6 (1)(a) GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die zijn verwerkt voordat wij uw verzoek hebben ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

Wij bewaren de gegevens die u op het contactformulier invult totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor opslag niet langer van toepassing is (bijv. na het inwilligen van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder die met betrekking tot verplichte bewaartermijnen voor gegevens, blijven onaangetast door deze bepaling.

Registratie op deze website

U kunt zich registreren op onze website om toegang te krijgen tot extra functies die hier worden aangeboden. De ingevoerde gegevens worden alleen gebruikt voor het gebruik van de desbetreffende site of dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden ingevuld. Anders wordt uw registratie geweigerd.

Om u te informeren over belangrijke wijzigingen, zoals wijzigingen in het kader van onze site of technische wijzigingen, gebruiken we het e-mailadres dat u tijdens de registratie hebt opgegeven.

We zullen de gegevens die tijdens de registratie zijn verstrekt alleen verwerken op basis van uw toestemming volgens Art. 6 (1)(a) GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die zijn verwerkt voordat we je verzoek hebben ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

We zullen de gegevens die tijdens de registratie zijn verzameld, blijven bewaren zolang je geregistreerd blijft op onze website. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Opmerkingen achterlaten op deze website

Als u de commentaarfunctie op deze site gebruikt, worden de tijd waarop u het commentaar hebt gegeven en uw e-mailadres samen met uw commentaar opgeslagen, evenals uw gebruikersnaam, tenzij u anoniem commentaar geeft.

Opslaan van het IP-adres

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van de gebruikers die commentaar plaatsen. Omdat we reacties op onze site niet controleren voordat ze live gaan, hebben we deze informatie nodig om actie te kunnen ondernemen tegen illegale of lasterlijke inhoud.

Inschrijven op de commentaarfeed

Als gebruiker van deze site kun je je na registratie aanmelden om de commentaarfeed te ontvangen. Je e-mailadres wordt gecontroleerd met een bevestigingsmail. Je kunt je op elk gewenst moment afmelden voor deze functie door op de link in de e-mails te klikken. De gegevens die je hebt verstrekt toen je je inschreef voor de commentaarfeed worden dan verwijderd, maar als je deze gegevens aan ons hebt verstrekt voor andere doeleinden of elders (zoals het inschrijven voor een nieuwsbrief), blijven ze bewaard.

Hoe lang reacties worden bewaard

De commentaren en de bijbehorende gegevens (bijv. IP-adres) worden opgeslagen en blijven op onze website totdat de inhoud waarop commentaar is geleverd volledig is verwijderd of totdat de commentaren om juridische redenen (laster, enz.) moeten worden verwijderd.

Wettelijke basis

De opmerkingen worden opgeslagen op basis van uw toestemming volgens Art. 6 (1) (a) GDPR. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment met toekomstige werking intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die zijn verwerkt voordat we uw verzoek hebben ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover dit nodig is om rechtsbetrekkingen met ons aan te gaan of te wijzigen (stamgegevens). Dit gebeurt op basis van art. 6 (1) (b) GDPR, die de verwerking van gegevens toestaat om een contract uit te voeren of voor maatregelen voorafgaand aan een contract. We verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens bij toegang tot onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om u toegang te geven tot onze service of om u hiervoor te factureren.

Verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Zo worden alle gegevens opgeslagen die in het kader van de afhandeling van een bestelling door de klant zijn ingevoerd, waaronder naam, voornaam, bedrijfsnaam, adres, gegevens voor de afhandeling van betalingen, btw-identificatie en het e-mailadres.

Doorgegeven gegevens

Wij geven persoonlijk identificeerbare gegevens alleen door aan derden voor zover dit nodig is om te voldoen aan de voorwaarden van uw contract met ons, bijvoorbeeld aan banken die uw betalingen verwerken.

Uw gegevens worden voor geen enkel ander doel doorgegeven, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet doorgegeven aan derden voor reclamedoeleinden.

De basis voor gegevensverwerking is Art. 6 (1) (b) GDPR, die de verwerking van gegevens toestaat om een contract uit te voeren of voor maatregelen voorafgaand aan een contract.

5. Analytics en reclame

Webanalyse

We gebruiken de open source software tool Matomo en Plausible op onze website om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Er worden geen gegevens verzonden naar servers waarover wij geen controle hebben.

Er worden geen cookies gebruikt. Je IP-adres is een anonieme identificatie voor ons. We hebben geen technische middelen om jou als geregistreerde gebruiker te identificeren.

De volgende gegevens worden verzameld bij het oproepen van afzonderlijke pagina's op onze website:

 • 2 bytes van het IP-adres van het oproepsysteem van de gebruiker
 • De opgeroepen webpagina
 • De webpagina vanwaar de gebruiker naar de opgeroepen webpagina is gekomen (referrer)
 • De subpagina's die zijn geopend vanaf de bezochte webpagina
 • De tijd die op de webpagina is doorgebracht
 • De frequentie waarmee de webpagina wordt opgevraagd

De software draait uitsluitend op de servers van onze website. De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden alleen daar opgeslagen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

De rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonlijke gegevens van gebruikers is artikel 6 (1) (a) GDPR.

De verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruikers stelt ons in staat om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Door de verkregen gegevens te evalueren, kunnen we informatie verzamelen over het gebruik van de afzonderlijke onderdelen van onze website. Dit helpt ons om onze website en de gebruiksvriendelijkheid ervan voortdurend te verbeteren. Door het IP-adres te anonimiseren wordt voldoende rekening gehouden met de belangen van gebruikers bij de bescherming van hun persoonlijke gegevens.

Meer informatie over de privacy-instellingen van de Matomo software vind je onder de volgende link: https://matomo.org/docs/privacy/.

Er wordt verwezen naar uw recht op rectificatie, wissen en bezwaar in overeenstemming met artikel 16, 17 en 21 GDPR.

Google Ads, Conversion Tracking en Retargeting/Remarketing

Deze website maakt gebruik van Google Ads. Ads is een online reclameprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

Als onderdeel van Google Ads gebruiken we zogenaamde conversietracking. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies ingesteld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw internetbrowser op uw computer worden opgeslagen. Deze cookies verlopen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie van de gebruiker. Als de gebruiker bepaalde pagina's van de website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en de website zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is gegaan.

Elke Google Ads-adverteerder heeft een andere cookie. Cookies kunnen dus niet worden getraceerd via de website van een Ads-adverteerder. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor de Ads-adverteerders die voor conversietracering hebben gekozen. Klanten krijgen te horen hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Adverteerders krijgen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u zich hiervoor afmelden door de Google Conversion Tracking-cookie eenvoudig uit te schakelen door uw browserinstellingen te wijzigen. Als u dit doet, wordt u niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

Conversiecookies worden opgeslagen op basis van art. 6 (1) (f) GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

Zie voor meer informatie over Google Ads en Google Conversion Tracking het privacybeleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies, zodat u per geval kunt beslissen of u een cookie wilt accepteren of weigeren. U kunt uw browser ook zo instellen dat cookies onder bepaalde omstandigheden automatisch worden geaccepteerd of altijd worden geweigerd, of dat cookies automatisch worden verwijderd bij het sluiten van uw browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

6. Nieuwsbrief

Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een geldig e-mailadres nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u ermee instemt deze nieuwsbrief te ontvangen. Er worden geen extra gegevens verzameld of alleen op vrijwillige basis. We gebruiken deze gegevens alleen om de gevraagde informatie te versturen en geven ze niet door aan derden.

Daarom verwerken we de gegevens die je invult op het contactformulier alleen met jouw toestemming volgens Art. 6 (1) (a) GDPR. U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens en e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de "unsubscribe" link in de nieuwsbrief. De gegevens die zijn verwerkt voordat wij uw verzoek hebben ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

De gegevens die u verstrekt bij het aanmelden voor de nieuwsbrief worden gebruikt voor het verspreiden van de nieuwsbrief totdat u uw abonnement opzegt. Gegevens die we hebben opgeslagen voor andere doeleinden (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven onaangetast.