7 Stappen van het NPI-Proces

7 Stappen van het NPI-Proces

Wat is het NPI-proces?

De New Product Introduction (NPI) is een proces waarbij een idee wordt omgezet in een gelanceerd product. Het NPI-proces verschilt van organisatie tot organisatie, maar bepaalde fasen zijn universeel. Elk bedrijf ontwikkelt zijn eigen best practices bij het creëren en lanceren van nieuwe producten. Het is echter nuttig om een algemene structuur te begrijpen om mee te beginnen.

NPI overlapt gedeeltelijk met het nieuwe productontwikkelingsproces, maar het is gericht op het organiseren van het werk van operationele teams en partners in de toeleveringsketen rond de uiteindelijke release van een product. NPI omvat het plannen, produceren en opschalen naar volumeproductie.

1. Concept

De behoeften en pijnpunten van de markt worden gedefinieerd. Inspiratiebronnen kunnen zijn: trends in de sector, verzoeken van klanten, analyse van producten van concurrenten. Medewerkers van een bedrijf kunnen in deze fase ook veel bijdragen, van het topmanagement tot de verkopers en ingenieurs.

Een team brainstormt voor ideeën over mogelijke nieuwe producten om te ontwikkelen. De ideeën worden vervolgens besproken, geanalyseerd en vergeleken om de beste te selecteren voor ontwikkeling.

2. Haalbaarheidsstudie

Twee belangrijke aspecten die in dit stadium worden gedefinieerd zijn economische haalbaarheid en technische haalbaarheid. De technische haalbaarheid van het product wordt bepaald. Zonder het systeem te bouwen, wordt geëvalueerd of een idee kan worden gerealiseerd met de beschikbare middelen.

In economische zin wordt onderzocht of productontwikkeling winstgevend en levensvatbaar is voor een bedrijf. Met andere woorden, of het concept het waard is om in te investeren. De totale investeringen die nodig zijn voor je project worden beoordeeld, inclusief de benodigde arbeid, constructie of geld, de kosten van grondstoffen, enz. Ook worden de potentiële consumentenbasis en de belangen van belanghebbenden geanalyseerd.

Deze fase omvat ook een risicobeoordeling, het bepalen van de tijdlijn van het project en het opstellen van een gedetailleerd businessplan.

3. Ontwerp en ontwikkeling

De technische specificaties worden gemaakt (gebaseerd op de zakelijke vereisten) en het prototype wordt ontwikkeld. Vervolgens wordt het getest en wordt het ontwerp herzien aan de hand van de resultaten. Dit wordt herhaald tot er een levensvatbaar ontwerp is bepaald. Zowel de bruikbaarheid als de vormgeving van een product worden bepaald.

Tijdens de ontwerpfase wordt ook rekening gehouden met de toekomstige productiespecificaties. Anders kan blijken dat een prototype niet geschikt is voor massaproductie.

De basisprocessen die nodig zijn voor productie worden geschetst en de voorlopige Bill of Material (BOM) wordt gemaakt.

4. Pre-productie

De partners worden geselecteerd. Het team kiest leveranciers en fabrikanten om mee samen te werken en voert onboarding uit.

Dimensionale variaties, meetmethoden, benodigde apparatuur en controlemethoden worden gedefinieerd. Tijdens de proefproducties en capaciteitsstudies worden de productieprocessen verfijnd en gevalideerd. Het team ontwikkelt procesdocumentatie (instructies, normen, verpakkingsevaluaties) en kwaliteitscontroles.

Nadat alle voorbereidingen zijn afgerond, wordt het project geëvalueerd met de eigenaar en belanghebbenden.

Tegelijkertijd worden marketingmaterialen en productinformatie voorbereid.

5. Lancering/Fabricage

introductie-van-nieuw-product-en-massaproductie

De productlancering moet zorgvuldig worden gepland.

De verkoop- en klantenserviceteams worden getraind om het product te presenteren en vragen te behandelen.

Het is belangrijk om de houding te controleren en feedback over het product te verzamelen. Als er in dit stadium kritieke problemen worden ontdekt, kunnen die nog voor de massaproductie worden verholpen.

Productinformatie wordt gepubliceerd op alle beschikbare kanalen. De marketingcampagne wordt gelanceerd, er wordt begonnen met adverteren. De respons op de campagne wordt gemeten om de communicatie aan te passen.

Veel bedrijven kiezen ervoor om het product op kleine schaal in één regio te lanceren voordat ze het volledig lanceren.

6. Massaproductie

De insteltijd, productbehandeling en materiaalstroom worden verder geoptimaliseerd om een tijdige massaproductie met behoud van hoge kwaliteit te garanderen.

In dit stadium moeten sommige bedrijven op zoek naar nieuwe leveranciers en fabrikanten. Dit gebeurt als de vraag sneller groeit dan gepland of als de kwaliteit van de productie achteruit begint te gaan.

7. Evaluatie

In dit stadium wordt het succes gemeten. Het team evalueert de procesprestaties.

Het bekijken van het project en het documenteren van fouten en geleerde lessen is belangrijk voor een organisatie om de ontwikkeling en introductie van andere producten te verbeteren. Er kunnen nieuwe technologieën en effectieve processen worden gevonden om de huidige productie te verbeteren.

Het opzetten van een progressief proces voor de introductie van nieuwe producten stelt een bedrijf in staat om nieuwe producten sneller en kostenefficiënter te ontwikkelen. Het begint met brainstormen en het selecteren van het beste idee voor een nieuw product, en eindigt nadat de productie is opgezet, met de evaluatie van de middelen die in het proces zijn besteed en de verkregen resultaten. In het algemeen zijn er zeven fasen in dit proces: Concept, Haalbaarheidsstudie, Ontwerp en Ontwikkeling, Pre-productie, Lancering/Fabricage, Evaluatie massaproductie.


Beoordeling 0/5 gebaseerd op 0 beoordelingen